Design a site like this with WordPress.com
Započni

O autoru

Autor bloga zove se Dragoslava Mićić. Rođena je u Bosni i Hercegovini, gde je završila osnovnu i srednju školu, a Ekonomski fakultet završila je u Subotici i stekla zvanje diplomirani ekonomista. Zaposlena je u Ekonomsko-trgovinskoj školi “Vuk Karadžić“ u Staroj Pazovi već 20 godina, od čega je osam godina bila direktor te škole. Predaje ekonomsku grupu predmeta. Voli da radi u školi i smatra da je biti nastavnik poziv, a ne zanimanje.

U slobodno vreme mnogo voli da čita – sve žanrove, a posebno epsku fantastiku, gleda filmove, sluša muziku, pravi torte i kolače, uređuje dvorište, plete korpe itd…

%d bloggers like this: