Design a site like this with WordPress.com
Započni

O blogu

U razmišljanju kako da učenicima približim sadržaj predmeta koje predajem i učinim ga lakšim i zanimljivijim, odlučih i ja da krenem sa blogovanjem… Pored učenika, sadržaj će moći da prate i njihovi roditelji, kolege ili bilo ko kome se učini interesantnim…

Sadržaj bloga

S obzirom da predajem veći broj predmeta u različitim razredima i odeljenjima, sadržaj bloga je organizovan tako da je svaki predmet prikazan kao pojedinačna kategorija, a u okviru nje svaki razred kao podkategorija. Na taj način svako može brzo i lako da dođe do teksta koji ga zanima. Tekstovi se odnose na lekcije, primere, zadatke za vežbanje, kao i neke zanimljivosti koje se ne nalaze u udžbenicima…

I na kraju…

Svet oko nas se menja i mi treba da se menjamo s njim i idemo napred…

Znači,

logično,

hajde da blogujemo!

P.S. Slike na blogu preuzete sa Pexels ili Pixabay .

P.P.S. Da ne zaboravim… S obzirom da se radi o lekcijama koje su bazirane na udžbenicima koje koristimo za rad u školi, ovde ću navesti koji udžbenici su mi izvor podataka za lekcije:

  • “Poslovna ekonomija za II razred ekonomske škole“ autora Svetlane Kisić i Mire Pavlović, izdavač Zavod za udžbenike Beograd – u lekcijama za poslovnu ekonomiju za I i II razred;
  • “Poslovna ekonomija za III razred ekonomske škole“ autora Božidara Stavrića i Blagoja Paunovića, izdavač Zavod za udžbenike Beograd – u lekcijama za poslovnu ekonomiju za III razred;
  • “Poslovna ekonomija za IV razred ekonomske škole“ autora Božidara Stavrića, Blagoja Paunovića i Gorana Petkovića, izdavač Zavod za udžbenike Beograd – u lekcijama za poslovnu ekonomiju za IV razred;
  • “Kancelarijsko poslovanje za II razred srednjih stručnih škola, obrazovni profil poslovni administrator“ autora Slobodana Rajkovića i Branke Subotić, izdavač Zavod za udžbenike Beograd – u lekcijama za kancelarijsko poslovanje za II razred;
  • “Kancelarijsko poslovanje za III razred srednjih stručnih škola, obrazovni profil poslovni administrator“ autora Jasmine Novaković i Dušice Miljanović, izdavač Zavod za udžbenike Beograd – u lekcijama za kancelarijsko poslovanje za III razred;
  • “Poslovna komunikacija za I razred trgovačke škole“ autora Zorice Kostić, izdavač Zavod za udžbenike Beograd – u lekcijama za poslovnu komunikaciju za I razred.

%d bloggers like this: