Design a site like this with WordPress.com
Započni

Početna

Dobro došli!

Projektni menadžment u preduzeću

Projektni menadžment (upravljanje projektima) predstavlja specifično područje upravljanja, koje se razlikuje od svih ostalih područja koja su obrađena u prethodnom periodu (proizvodnja, marketing, finansije, trgovina), jer je u središtu svih aktivnosti projekat. Projekat predstavlja jedinstven proces (poduhvat) sastavljen od skupa aktivnosti, kao i ljudskih i materijalnih resursa neophodnih za izvršenje tih aktivnosti, a u cilju…

Oblici i značaj poslovne komunikacije

Oblici, odnosno kanali putem kojih se odvija poslovna komunikacija mogu biti: 1.opšti – masovni mediji (štampani mediji, elektronski mediji, izložbeni mediji); poslovni ambijent preduzeća koji pruža javnosti sliku (imidž) i stvara atmosferu tog preduzeća; događaji, odnosno učešće u dešavanjima radi izazivanja interesa ciljne grupe. Opšti oblici poslovne komunikacije usmereni su ka okruženju i putem njih…

Učitavanje…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.